اقامت در ترکیه – پارت دو

اقامت در ترکیه اقامت در ترکیه در سال های اخیر به یکی اهداف مهاجرتی ایرانیان تبدیل شده است. کشور ترکیه در همسایگی ایران قرار دارد و نسبت به سایر مقاصد مهاجرتی، به ایران نزدیک تر است. کشور ترکیه، هم از لحاظ توریستی و هم از لحاظ مهاجرت در بین ایرانیان بسیار محبوب است. در این مطلب به بررسی شرایط اقامت در …

ادامه مطلب

مزایای شهروندی ترکیه

مزایای شهروندی ترکیه – ترکیه ویت اس پاسپورت هر کشور رتبه و اعتباری دارد و باعث برتری آن پاسپورت نسبت به پاسپورت سایر کشور ها میباشد . طبق اخرین امار در سال 2020 پاسپورت کشور ترکیه در رتبه 55 میباشد و با این پاسپورت میتوان به 111 کشور بدون ویزا سفر کرد .ترکیه با ما مزایای پاسپورت هر کشوری را …

ادامه مطلب

اقامت ترکیه

اقامت در ترکیه اقامت در ترکیه در سال های اخیر به یکی اهداف مهاجرتی ایرانیان تبدیل شده است. کشور ترکیه در همسایگی ایران قرار دارد و نسبت به سایر مقاصد مهاجرتی، به ایران نزدیک تر است. کشور ترکیه، هم از لحاظ توریستی و هم از لحاظ مهاجرت در بین ایرانیان بسیار محبوب است. در این مطلب به بررسی شرایط اقامت در ترکیه می …

ادامه مطلب