مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا پارت اول

علت محبوبیت کانادا در بین کشورهای مهاجرپذیر محبوبیت کانادا در بین کشورهای مهاجرپذیر به دلیل چندین عامل است: 1- سیاست‌های مهاجرتی پذیرایی از مهاجران: کانادا برای جذب مهاجران ماهر و توانمند، سیاست‌های مهاجرتی پذیرایی و اقامت بلند مدت را دارد. در این سیاست‌ها، شایستگی‌های افراد اولویت دارد و نه تبعیت از تعداد مشخصی از مهاجران. به این ترتیب، کانادا به …

ادامه مطلب