مزیت خرید ملک در ترکیه

مزیت خرید ملک در ترکیه

_ داشتن یک ملک در ترکیه دارای مزایایی برای مهاجران سرمایه‌گذار است. یکی از مهمترین مزایا این است که مالکیت یک ملک در ترکیه می‌تواند به عنوان یک منبع پولی معتبر برای مهاجرت به کشورهای دیگر مانند اروپا، کانادا و آمریکا مورد استفاده قرار گیرد. این ملک می‌تواند به عنوان “منشأ پول” برای انتقال سرمایه به کشور مورد نظر استفاده …

ادامه مطلب