بورسیه تحصیلی در ترکیه

بورسیه تحصیلی در ترکیه

برای دانشجویانی که می خواهند با بورسیه تحصیلی در ترکیه تحصیل کنند ؛ گزینه های مختلف بورسیه از جمله بورسیه های ارائه شده توسط جمهوری ترکیه ، بورسیه های تحصیلی ارائه شده توسط کشورهای خود دانشجویان ، بورسیه های تحصیلی ارائه شده توسط موسسات و سازمان های مختلف ملی و بین المللی ، بورسیه تحصیلی دانشگاه ها وجود دارد. فرصت ها و مبالغ ارائه شده توسط موسسات بورس تحصیلی متفاوت است. برخی از این موسسات هزینه حمل و نقل از کشور شما به ترکیه را نیز پوشش می دهند. میزان بورسیه های ماهانه نیز با توجه به سطح تحصیلات دانشجویان بین المللی متفاوت است.

ادامه مطلب
fa فارسی
X