راندوو و کیملیک ترکیه

گرفتن راندوو در ترکیه

راندوو در ترکیه
راندوو یعنی قرار ملاقات مشخص شده و از قبل تعیین شده برای اخذ کیملیک کارت در ترکیه.
شما قبل از تحصیل، راه اندازی کسب و کار، خرید ملک و هر چیز دیگری باید اقدام به اخذ راندوو و کیملیک کارت کنید.

ادامه مطلب
fa فارسی
X