درمان در ترکیه

درمان رایگان دانشجویان خارجی

آیا دانشجویان خارجی در ترکیه از خدمات درمانی رایگان استفاده می کنند ؟ ترکیه یکی از کشورهایی است که با وجود موانعی که برای دانشجویان خارجی وجود دارد، سعی می کند بهترین خدمات آموزشی و بهداشتی را به آنها ارائه دهد. در حال حاضر، بیشتر دانشجویان خارجی در ترکیه در مقطع کارشناسی و ارشد در مؤسسات آموزشی مختلف ثبت نام …

ادامه مطلب
خدمات درمانی و بیمه ترکیه

خدمات درمانی و بیمه ترکیه

خدمات درمانی و بیمه ترکیه از لحاظ خدمات درمانی و سلامت نسبت به سایر کشور های منطقه پیشرفت چشمگیری داشته است و استاندارد های پزشکی این کشور در سطح اروپا و…

ادامه مطلب