خیابان استقلال

خیابان استقلال استانبول

خیابان استقلال استانبول ( یکی از محبوب ترین خیابان ها برای ایرانیان ) بر هیچکس پنهان نیست که شهر استانبول جذابیت های طبیعی ، جغرافیایی ، اقتصادی ، تاریخی و غیره برای اقشار مختلف دارداز این میان خیابان استقلال محبوبیت ویژه ای نزد اکثر مسافران و توریست ها دارد ، این خیابان به خاطر قرار گرفتن در نزدیکیه تنگه ی …

ادامه مطلب
fa فارسی
X