خدمات پزشکی رایگان ترکیه

خدمات پزشکی رایگان ترکیه – ترکیه با ما اگرتمایل به استفاده از خدمات پزشکی رایگان در ترکیه را دارید میتوانید به اداره نفوس منطقه خود مراجعه نموده و از بخش سلامت اداره (SAGLIK)  نسبت به درخواست پزشک خانواده (satlik hekimi) اقدام نمایید. برگه نفوس و کپی کیملیک هم جزو مدارکی هست که باید به انجا ارائه بدهید. پس از کنترل …

ادامه مطلب
fa فارسی
X