قانون سربازی ترکیه

قانون سربازی برای افرادی که شهروندی ترکیه را دریافت نموده اند چگونه است ؟

قانون سربازی برای مهاجرانی که شهروندی ترکیه را دریافت نموده اند – اخذ شهروندی کشور دوم همیشه دربرگیرنده ی امتیازات و معایبی بوده است ، امتیازات می توان خیلی شخصی یا فردی مورد ارزیابی قرار داد این به این معنی است که یک دانشجو با دیدگاه و امتیازاتی که از مجامع علمی کشور پذیرنده به دست می آورد مهاجرت خواهد …

ادامه مطلب
fa فارسی
X