اخذ اقامت تحصیلی در ترکیه

اخذ اقامت تحصیلی در ترکیه

اقامت تحصیلی (دانشجویی) ترکیه چیست ؟ خود لفظ اقامت از دیدگاه اهالی فن تعاریف متفاوتی دارد که از دایره ی موضوع بحث ما خارج است، به طور کل اقامت زمانی معنا پیدا می کند که شخصی برای مدت طولانی در محلی (داخل و یا خارج از کشور) سکنا گزیند و به عبارتی اقامتگاه از منظر صاحب نظران علم حقوق محل …

ادامه مطلب
fa فارسی
X