دانشگاه باهچه شهیر

معرفی دانشگاه باهچه شهیر BAU استانبول

دانشگاه های ترکیه شاید از نظر رتبه علمی و جایگاه بین المللی جزء اولین دانشگاهها نباشند ولی از نظر استاندارد های تحصیل بالا هستند و به خاطر حفظ روابط سیاسی و فرهنگی با جوامع بزرگ و همچنین هزینه های تحصیل و زندگی مناسب نسبت به سایر کشور های اروپایی و آمریکایی مورد استقبال قشر کثیری از دانشجویان و طالبان تحصیل …

ادامه مطلب
fa فارسی
X